Ridning

Ridning utøves både som hobby og idrett. Noen liker fredelige rideturer i ferien, der de kan oppleve naturen fra hesteryggen. Andre begynner med sprangridning eller ponnitrav i ung alder, med en drøm om å delta i store konkurranser senere.

HorseRidning knytter bånd mellom menneske og hest, og mange føler seg vel sammen med hesten sin. Dressurridning er også en spennende gren å prøve ut. Der skal man vise at man har kontroll over hesten, gjennom å styre hesten gjennom et program med ulike momenter.

Sprangridning er en av de mest publikumsvennlige hesteidrettene. Her skal hest og rytter hoppe over ulike hindre i forskjellig høyde. Målet er både å unngå å rive hindrene, og samtidig ri så raskt som mulig. Dersom to eller flere ryttere rir feilfritt, blir det ofte omhopping på tid. Ponnitrav er travløp for barn og unge.

De er fortsatt for små til å håndtere de store hestene, men ponnitrav er morsomt både for kusker og hester. Enten man vil drive med ridning som hobby eller har mer seriøse planer, er det lett å finne rideklubber. I en rideklubb får man råd og støtte, og man kan leie hester der hvis man ikke har sin egen hest.