Stell av en hest

En hest krever mye stell, og du må både ha tid og råd til å ta deg skikkelig av den. Hester kan leve til de er 20 år, så dette er et langvarig ansvar. Før man kjøper hest, bør man ha erfaring med hester. Man kan være fôrvert for en hest, ha en hest på delfôr, eller hjelpe en rytter med stell og trening av hesten. På noen rideskoler kan man hjelpe til med stell av hestene.Horse in winterStallen til hesten skal være lys og ren og ha god ventilasjon. Temperaturen skal ligge på 10-12 grader. Hesten kan stå i spilltau eller i bokser. Hestens underlag skal være tørt og mykt, og man må rengjøre stallen daglig. Underlaget må være ufarlig, i tilfelle hesten spiser av det. En gummimatte med strø oppå er ofte best. Noen bruker halm, men dette er tidkrevende og plasskrevende. Oppstrimlet papir kan også brukes, men papiret blåser lett vekk når man triller ut møkk.Hesten skal være utendørs hver dag. Hvis det er dårlig vær, kan den beskyttes med et dekken, eller ha tak eller trær den kan gå under. En svett hest må aldri slippes direkte ut i kulde eller snø.